54202178ad5f812269ee6c49_top_left_a.png
542ac13afbc0335c3026b050_top_right_a.jpg
5422ceb38a632d4241caa6fc_key_a.jpgHet Raepenhofje is een van de oudste en meest authentieke hofjes van Amsterdam. Het werd in 1648 gesticht door Pieter Adriaensz. Raep.
Het hofje telt zes huisjes, met oorspronkelijk twaalf beneden- en bovenwoninkjes, en was bestemd voor weduwen zonder kinderen en ongehuwde, oude vrouwen van gereformeerde gezindte. Tegenwoordig wonen er jonge, merendeels studerende, vrouwen. De stichting Het Raepenhofje voert het beheer over het hofje. Nazaten van Pieter Raep hebben nog altijd zitting in het stichtingsbestuur.

WINKEL RAEPENHOFJE >

547f1442d936cb877ba74066_testament.png