Bestuur

 

In het bestuur van de stichting ‘Het Raepenhofje’ hebben zitting:

 

drs Mariëtte Zoetmulder – voorzitter

Frans Zoetmulder – penningmeester

mr Menko Menalda – secretaris