Doelstelling

 

De stichting Het Raepenhofje heeft ten doel “de instandhouding van monumenten beschermd op grond van de Monumentenwet, waaronder mede begrepen het enkele monument ‘Het Raepenhofje’ gelegen aan de Palmgracht te Amsterdam.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verlenen van huisvesting aan minder draagkrachtige vrouwen, aan te wijzen door het bestuur van de stichting, zodanig dat de vrede en eenheid in het hofje blijft bewaard.”